Кой преминава границата ни според КОНСТИТУЦИЯТА ?

Кой преминава границата ни според КОНСТИТУЦИЯТА ?


СПОРЕД КОНСТИТУЦИЯТА!
В действителност кой преминава границата ни? Една друга гледна точка по-опасна от мигрантите ! Конституцията на България !
Истината е, че всеки народ има някакви норми и модели на поведение било то етични или морални за това си имаме и закони ! Та в този ред на мисли мисля да Ви запозная с Конституцията на Република България !
Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ,
като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост;
като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност;
като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България,
прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази КОНСТИТУЦИЯ !

Чл. 1.
(1) България е република с парламентарно управление.
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.
Сега и леки тълкования от един лаик, а не юрист !
Управлението в парламента се сформира от няколко политически групировки гласуващи в антиблок с цел да имат нужният кворум според правилникът на парламента !
И след като народът е гласувал доверие на тези избраници или те с манипулации са фалшифицирали вотът на суверена без да ги хванат и заловят в това престъпно действие те твърдят, че властта им е дадена от народа !
А когато суверенът изисква от властта да изпълни неговата воля, визирам Референдумът на Слави Трифонов като гласуван законно от суверенът, някак си нещо се обърква нещо и се променя нещо за да се потъпква, а именно волята на суверена!

Чл. 2.
(1) Република България е единна държава с местно самоуправление. В нея не се допускат автономни териториални образувания.
(2) Териториалната цялост на Република България е неприкосновена.
Тя и Украйна е била суверенна държава, но когато хората не искат управляващият могат да си направят Референдум и да искат да се отцепят! Крим бяха първите наред са Испания, а знае ли някой, че утре може и Кърджали да искат суверенитет пази Боже дето се казва !

Чл. 3.
Официалният език в републиката е българският.
Така е и Местан го знае, но пък по изборите от ДПС и ДОСТ ги слушахме на неофициалният им майчин език, погазвайки КОНСТИТУЦИЯТА на България!

Чл. 4.
(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.
(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.
(3) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз.
Правова държава и правото е винаги на страната на богатите не и на бедните – няма осъден голям мафиот или политик, а все пак сме правова държава и тези политици правото е все на тяхна страна, нали ?
И как по-точно ние гарантиран живота, достойнството и личната ни свобода не става много ясно нито развитието на отделният човек и гражданското общество като на практика всичко е обратно ! Тровени през храна и вода и ни пръскат като мухи със самолети това ли е гарантирано право на живот?
НПОТА и Граждански движения са петата колона на управляващата мафия, която е узурпирала властта, че потърсете си правата и ще разберете за какво иде реч !
За свободата си всеки ден разбирате, че я нямате нито имате право да се борите за нея !

Efekt 2

Чл. 5.
(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
(3) Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му.
(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

(5) Всички нормативни актове се публикуват. Те влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок.
По КОНСТИТУЦИЯ е така и на практика всеки може да бъде арестуван по анонимен сигнал и после да му се сглоби обвинение в какво ли не с фалшиви свидетелски показания на така наречените кошариновски свидетели и попитайте затворниците над 33% от хората в затвора са така наредени все пак Цветан Цветанов издаваше присъди от трибуната на Народното Събрание и сега го прави, но присъдите ги издава от телевизионният екран !
А що се касае от международните договори все пак в Европа законодателството също се променя ежемесечно и всеки може да бъде арестуван у нас с международната спогодба, защото някой корумпиран полицай от Франция или Германия е изискал ареста му и схемата се повтаря както и у нас ! Накратко всеки може да бъде арестуван до доказването на невинността си или вината му !

Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Така е и ГЕРБ го доказаха като направиха учебници за бедни и за богати и на практика има разделение и винаги го е имало между етноси и фамилиите на управляващите и нас обикновените хора !
Пред закона всички граждани са равни, а нали и политиците са граждани, но чак да са толкова равни, нали ?
А що се касае за пол и религия попитайте БХК защо някой са по-равни – има гей парад, а парад на хетеросексуални няма, но така евроатлантическите ценности са такива, а друг е въпросът дали болшинството ги приема, чв всички сме равни и това е !
Макар че според някой държави в Европа като Германия искат да се забрани църковното кръщение на християнските деца, защото били прекалено малки да избират със собствен разум религията си за ритуалното обрязване обаче нищо не казват в Германия !

Чл. 7.
Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.
Е по този член няма осъден нито един политик, нито едно държавно лице след идването на Демокрацията, а някога в Комунизма имаше и кметове и генерали за по 10 години в затвора !

Чл. 8.
Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.
Всички сме свидетели на думичката реформа, която има за цел да подчини тези институции и след като групата на хунтата контролира законодателните процеси, а и управляващите назначават шефовете на изпълнителната им остана само да подчинят съдебната власт !
И на места успяват по неформален начин с компромати и пари, но не всичко е подчинено !
Затова и често ще чувате когато някой се изказва по телевизията или по вестниците, че се надява да попадне на независим съд !

Чл. 9.
(1) (Предишен текст на чл. 9 – ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.) Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост.
(2) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.) Дейността на въоръжените сили се урежда със закон.
Трябва ли да Ви припомним какво става с границата ни или с небето ни, или с морската ни граница !
Този текст изобщо не кореспондира с реалната обстановка в страната ни !

Чл. 10.
Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.
Ето тук пък е заровена тайната истина за управлението в страната ни ! То не бяха печатница за бюлетини или подправяне на избирателни списъци, или пък направо фалшифицирани протоколи след гласуване от ГЕРБ са овладели всички манипулации до перфектност и така на практика всички са лишени от демократичното си право да участват във властта !
Затова и наричаме ГЕРБ хунтата, която е узурпирала властта в България !

Чл. 11.
(1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм.
(2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна.
(3) Партиите съдействуват за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Редът за образуване и прекратяване на политически партии, както и условията за тяхната дейност се уреждат със закон.
(4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.
Добре че ДПС са неетническа партия или пък партия ДОСТ както и Евро рома или партията на Касим Дал НПС Дили ДРОМ и Илия Илиев и дълъг е списъкът с етническите партии, но най-голямата такава е ГЕРБ избирана с гласовете на циганите !
Да има над 250 политически партии, но само десетина са тези, които гравитират около властта, а това е, защото не могат да се преборят не с наложената бариера, а с фалшификациите по места на вотът им !

Чл. 12.
(1) Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси.
(2) Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии.
Всички граждански сдружения имат нужда от пари и кой ги финансира за да инициират промени в законодателството, кой, ако не фондации и неофициално политически партии? Казвам Ви го от опит, обиколил съм поне дузина такива НПО-ТА и граждански сдружения, които или еволюират в политически партии след като изградят структури в цялата страна или служат на такива партии !
На практика КОНСТИТУЦИЯТА НИ ИМА 116 члена и можем да си говорим до утре, че тази конституция на практика никой не я спазва и тя не работи !

Чл. 116.
(1) Държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на своята служба те са длъжни да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални.
(2) Условията, при които държавните служители се назначават и освобождават от длъжност и могат да членуват в политически партии и синдикални организации, както и да упражняват правото си на стачка, се определят със закон. Това е последният член на КОНСТИТУЦИЯТА ни за да започнеш работа в държавната администрация първо трябва да пуснеш заявление за членство в ГЕРБ и чак тогава от партията, ако кажат да и имате нужните политически контакти може да станете държавен служител !
Опитайте се да започнете държавна работа и тогава спорете по темата !

Имаме КОНСТИТУЦИЯ, но тя не Ви гарантира нищо, на практика тя не работи!
Време е да се свика Велико Народно Събрание и да се избере нова Конституция на Република България и тя да се спазва от всички и върховенството на закона да бъде над всички и всеки иначе кучетата ще си лаят, а кервана ще си върви !
Екипът на Blife.eu Ви благодари за доверието с молба към Вас споделяйте публикациите ни истината чута.Благодарим Ви!

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Loading...

loading...


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.