Стефан Пройнов: Свобода на словото или село без кучета

Стефан Пройнов: Свобода на словото или село без кучета


Стефан Пройнов: От 30 години у нас свободата на словото се ограничава, но от десет години насам се смазва всеки, който дръзва да критикува! Само за негативен коментар сте обект на репресия, а за медиите, които критикуват какво да кажем разработки и всякакви репресивни действия.

Натискът е огромен – официален през лостовете на властта и неофициален през лостовете на мафията – паралелната държава.

Да казваш истината е равнозначно на революция днес. Кучетата си лаят и керванът си върви, но те вече и кучета не искат да има за да не им се разваля спокойствието. Основа на всяка смислена политика са ценностите, а гражданските и човешките права изразяват най-силно тези ценности. Голяма част от ценностните представи на обществото са изложени в конституциите и в други важни политически документи. Ако не сте чели конституцията на Република България купете си я и я прочетете, не трябва да сте юридически грамотни за да видите, че всяка точка се нарушава и фундамента на държавността, който е стъпил на Конституцията на Република на България

– Конституция на Република България от 12 юли 1991 година Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

 

Фундаментът се руши ценностите се подменят а държавността я няма на практика. България и друг път е попадала в такава криза институционална или политическа например когато през Възрожденският период държавата е отсъствала от живота на хората като хората са тези, които са изградили държавата. Всички училища и читалища, всички масивни сгради в този период са построени с дарения от богати хора и с трудът на бедните ето така се е градила книжовност, ето така се е градила една силна България с общ дух и единство в нацията, но и със социална ангажираност на обществото. Личният пример е заразителен и доброто сплотява, но злото разединява като днес всички сме разединени и тук се крие грехът на нацията! Трябва ни силна мотивация за да върнем всички в България – там където и е мястото на картата на Европа. Ценностите в тях се съдържат същината и силата на тези измерения, без които едно общество не може да функционира. Ценностите не са абстракции, нито илюзия, а истински политически теми. Те са основата на политическото устройство на една страна, те са най-силният обединяващ елемент на нацията. Днес обаче не разпознаваме идеология или ценности в политическите формати у нас. Дори през Комунизмът ценностите изграждаха обликът на суверена, а днес Демокрацията ни е доста мутирала – вижте каква е основата на демократичният строй. Декларация на независимостта.

Efekt 2

 

В Конгреса от 4 юли 1776 година ние смятаме, че видни от само себе си са истините: всички хора са създадени равни, а техният създател ги е дарил с някои неотменяеми права, измежду които правото на живот, на свобода и на стремеж към щастие. И за да гарантират тези права, хората си учредяват управление, което извлича справедливата си власт от съгласието на управляваните. Според нас, щом една форма на управление се окаже пагубна за посочената цел, народът има правото да я видоизмени или премахне и да учреди ново управление, поставяйки основите му на такива принципи и организирайки властта му по такъв начин, каквито му се чинят най-подходящи, за да гарантират неговата сигурност и щастие. Но когато един дълъг низ от злоупотреби и грабителства, преследващи неизменно една и съща цел, говорят, че този народ е застрашен да бъде поставен под властта на един абсолютен деспотизъм, то тогава негово право и негово задължение е да отхвърли подобно управление и да си избере нови пазители на своята бъдеща сигурност… И в подкрепа на настоящата Декларация, като се уповаваме твърдо в подкрепата на божественото провидение, ние взаимно се заклеваме в нашия живот, в нашата съдба и в свещената си чест.

 

Днес обаче не виждаме тази Демокрация в този чист и първичен вид, а алчността и дивият капиталистически дух не зачита нито човешките ценности, нито дори идете и правилата.

Всеобща декларация за правата на човека, Общо събрание на ООН на 10 декември 1948 година. Като вземем предвид, че признаването на достойнството, присъщо на всички членове на човешкия род, на техните равни и неотменими права представлява основа на свободата, справедливостта и мира в света, като вземем предвид, че пренебрегването и неуважаването на правата на човека доведоха до варварски деяния, които потресоха съвестта на човечеството, и че създаването на един свят, в който хората ще се радват на свобода на словото и убежденията си и ще бъдат свободни от страх и лишения бе провъзгласено за най-съкровения стремеж на човека! Като вземем предвид, че е необходимо правата на човека да бъдат закриляни от закона така, че човек да не бъде принуждаван да прибягва към бунт срещу тиранията и подтисничеството, като последен изход, … Общото събрание провъзгласява тази Всеобща декларация за правата на човека като обща мяра, към постигането на която трябва да се стремят всички народи и държави, … Член 1 Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.

 

Чувствате ли се свободни?

Чувствате ли държавата като гарант за ред, законност и справедливост?

 

Защото, ако държавата отсъства нека ви напомним, че ние сме държавата – хората от всички етноси и религиозни предпочитания да спрем да се делим на леви и десни, да спрем да се делим на партии и да запретнем ръкави и всички ние да изградим една силна България, която да почива на старите ценности и на модерните технологии и нека моралът бъде наш компас и нека законите бъдат еднакви за всички и нека наистина съединението да ни даде силата.

Аз Стефан Пройнов заставам с името си и ще ви кажа, че една птичка пролет не прави, но един петел цяло село буди и нека ти да бъдеш петелът на вашата улица!

Време е да изхвърлим боклука от властта и нека властта знае, че село без кучета няма и един да падне друг ще го смени и рано или късно тази власт ще се смени!

Екипът на Blife.eu Ви благодари за доверието с молба към Вас споделяйте публикациите ни истината има право да бъде чута.Благодарим Ви!

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Loading...Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.