Таг: делзо

Излел е Дельо Хайдутин и махна с ръка

Излел е Дельо Хайдутин и махна с ръка

Излел е Дельо Хайдутин и що да види? Това за което кръвта си проляха, това за което майки с кръвен данък на башибозука плащаха! Какво да види? Няма вече Турска потеря, но има пак покорна Рая. Башибозука с униформи мачка Българският дух. Излел е Дельо Хайдутин и сърце пусто юнашко в гърдите му се разтуптя, иде му да хване пак …

Виж повече »