Писмото на една Българка

Писмото на една Българка

НА ВНИМАНИЕТО НА ГЕРБ, ДПС и РБ

ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ БЪЛГАРИЯ

От Татяна Киликчиева- Геменетзи

Аз съм родена в люлката на Апостола гр. Карлово, израснах в полите на Столетов гр. Казанлък, аз съм дете на комунизма и беглец на Демокрацията. Аз съм една от многото загърбили, родина, семейство и приятели, аз съм един от българските дезертьори. За мен не е чест, че избягах, за мен е срам, че изоставих цялата ми бащиния на вас, защото вие не заслужавате, даже по тез земи свети да стъпвате, защото вие не заслужавате да гледате хубостите на таз страна, защото не заслужавате и въздуха на България да дишате, защото вие я търгувате и я изтъргувахте като Юда, за няколко сребърника. Всички Вие продавници! Само две неща в живота си не може да избере и да промени човек, майката, която го е родила, бащата и родината си, всичко останало е просто право на избор.

Епопея на Забравените, ИВАН ВАЗОВ …… И на вси въпроси – грозно изпитанье – един ответ даде и едно мълчанье и казваше: „Аз съм Левски! Ей ме на!“ И никое име той не спомена…. ……

Той биде обесен. О, бесило славно! По срам и по блясък ти си с кръста равно! Под теб ний видяхме, уви, да висят много скъпи жъртви и да се тресят и вятърът южни с тях да си играе, и тиранът весел с тях да се ругае. О, бесило славно! Теб те освети смъртта на геройте. Свещено си ти. Ти белег си страшен и знак за свобода, за коя под тебе гинеше народа, и лъвът, и храбрий: и смъртта до днес под тебе, бесило, правеше ни чест. Защото подлецът, шпионът, мръсникът в ония дни мрачни, що „робство“ се викат, умираха мирни на свойто легло с продадена съвест, с позор на чело, и смъртта на тебе, о, бесилко свята, бе не срам, а слава нова на земята и връх, от където виждаше духът към безсмъртието по-прекия път!

КОНСТИТУЦИЯ Глава първа. ОСНОВНИ НАЧАЛА Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление. (2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция. (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. Чл. 2. (1) Република България е единна държава с местно самоуправление. В нея не се допускат автономни териториални образувания. (2) Териториалната цялост на Република България е неприкосновена. Чл. 3. Официалният език в републиката е българският. Чл. 4. (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната. (2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество. (3) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз. Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. (2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. (3) Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му.

Efekt 2

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл. 11. (1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм. (2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна. (3) Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Редът за образуване и прекратяване на политически партии, както и условията за тяхната дейност се уреждат със закон. (4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт. Чл. 13. (1) Вероизповеданията са свободни. (2) Религиозните институции са отделени от държавата. (3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание. (4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели. █ Г-н Борисов и Г-да Министри и Депутати от политическата партия на ГЕРБ Чл.6. Основните принципи, които ГЕРБ прокламира и отстоява, са: 1. Граждански свободи; 2. Европеизация; 3. Равни възможности; 4. Благоденствие. Моля за кратък анонс, коя от горе посочените четири фрази, които формират името на вашата партия, е реализирано или в сила, след изборния управнически ваш период ?

█ Горе посочените от ГЕРБ сте българи, които сте уж за : Чл.7.Основните цели на партия ГЕРБ, са да съдейства за: 1.Утвърждаване на демократични свободи и социална отговорност; 2.Интегриране на България в Европейските и Евроатлантическите структури; 3.Създаване на контакти между национални и международни организации на основата на европейската интеграция на Република България; 4.Утвърждаване на духовните, моралните и културните ценности на българина; 5.Създаване на условия за равни възможности за всички граждани на Република България, независимо от пол, възраст, религия; 6.Повишаване на жизненото равнище; 7.Укрепване на доверието на обществото към държавните институции и премахване на корупцията. 8.Подпомагане на институционалното укрепване на държавните органи; 9.Оптимизиране дейността на държавните структури за по-ефективно прилагане на европейските практики. 10.Издигане ролята на гражданското общество в управлението на държавата.

От което на практика всичко, ама всичко си е чиста проба ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАНЕ, което и сляп да си ще го видиш, и глух да си ще го чуеш. Е защо тогава бе Бойко ни членуваш всички БАЛАМУРНИЦИ, та нали ние ( народа, гласоподавателите ) те качихме на власт, затова ОСЪЗНАЙ СЕ БОЙКО. Ние, които си ядем сланината и си пием ракията, ние, които не ощетяваме здравната каса, защото нямаме осигуровки, ние висшистите от военната и оръжейната промишленост които останахме на пътя без работа, и умираме от рак ( Кремиковци, Арсенал, НИТИ и т.н…..) с пенсии и заплати от 150-200 лева, ние които цвета на деня не виждаме под земята в мините, ние които пазим държавата и нейните граници, ние, които плащаме ВИНЕТКИ , вече почти 100лв, заради откритите нови отсечки по магистралите, а щетите от останалите разбити пътища, дето сме платили и продължаваме да плащаме ( по ремонти и сервизи за автомобилите ни ), какво ще стане с тях, е това сме ние, ние, ние…… Да ние все сме хора, човеци и очакваме едно човешко отношение към нас, от вас, уважение, че сме Ви поставили на този пост. Докога Бойко, защо Бойко, какво още Бойко, та ние вече сме с диагноза мозъчна смърт, на животоподдържащи системи и уреди сме, ЗАЩО БОЙКО? Къде са твоите обещания, къде са твоите принципи, коя Лиляна, коя Меглена, кой Тодор, коя, кой……… Бойко, Бойко, плюете ни, а ние си мислим, че вали, ама НЕ. Плюете на нас като хора, като човеци, като народ, като специалисти, като работници, като пенсионери, като БЪЛГАРИ. СТИГА, ДО ТУК, та ние ви плащаме заплатите, не хапете ръката, която ви храни. Как може да позволяваш да се гаврят с нашата история, какъв човек си ти? Ти българин ли си Бойко? Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние

Как можеш да търпиш и да мълчиш, да ни заличават следите?

Чл. 3. Официалният език в републиката е българският.

█ Как ще оправдаеш тази разруха и защо? Кому е нужно?

Бойко, Бойко само името ти е славно, събери достойнството си и го заслужи. ( Бойко – значение, произход : от б о я с е : „да се боят от него“ , „да бъде силен и властен“) За всичко това и още колкото не можеш да си представиш, за цялата ни социална и политическа разруха ти подарявам приложения абзац то “ Епопея на Забравените „. СРАМ, СРАМ И ПАК СРАМ!

Ние от Blife.eu получихме това писмо изпратено ни от една Българка Татяна Киликчиева- Геменетзи ! Ние ще добавим, че докато има хора на който да им пука за България не сме загубени !

Екипът на Blife.eu Ви благодари за доверието с молба към Вас споделяйте публикациите ни истината има право да бъде чута.Благодарим Ви!

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Loading...

loading...


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.