Янков срещу Радев

Янков срещу Радев


Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(24 Октомври 2017 г.), Втори Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически – високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000
Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

Efekt 2

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl.K. Roemer,

„Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ“);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

––––-

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.com

Web site: http://velyovski.blogspot.com

Web site: http://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен)

Web site: http://www.librarything.com/author/iankovianko&all=1

Web site: http://vbox7.com/collection:708949/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005417352051

E-mail: iankov.bg@mail.bg

Skype: Veliovski3

=========================================================

24 Октомври 2017 г.

Втори Меморандум

До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически – високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба,

както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

І.

Преди всичко изрично и пределно ясно заявявам, че настоявам да получа В НАЙ-КРАТЪК СРОК ОТДЕЛЕН ОБСТОЕН, ФАКТОСЪОБРАЗЕН И ПРАВОСЪОБРАЗЕН (т.е Легитимен) отговор по повод и във връзка с АБСОЛЮТНО ВСЯКО ОТДЕЛНО мое официално регистрирано искане до предишните Министри на вътрешните работи, както и до тук визирания министър (по другите отделни серии на моите изявления), по които, впрочем, ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

Обръщам внимание на факта, че съм предявил ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни конкретни фактосъобразни и правосъобразни искания за разследвания и за разкриване на документалните масиви

КАКТО ЗА голямо множество отделни конкретни престъпни дейци, които са функционирали като ангажирани с престъпната дейност на комунистическата и на посткомунистическата българска държавна власт,

ТАКА И ЗА голямо множество отделни конкретни т. нар. „оперативни мероприятия” срещу отделни конкретни жертви на престъпленията, които са били подлагани на неимоверно жестоки и перверзни престъпни посегателства

КАКТО от специалните служби на класическата комунистическа държавна власт, действуващи като изпълнители на възложеният им СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД ВЪРХУ НЯКОЛКО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ от населението на България,

ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ от специалните служби на глобалистичната държавна власт след бутафорните политически промени от 1989-1990 г., включително и до наши дни, включително и до днес, включително И ДНЕС, действуващи като изпълнители на възложеният им ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД ВЪРХУ ПОВЕЧЕ от 90% (деветдесет процента) от населението на България.

ІІ.

Към тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно предявявам ИСКАНЕТО ДА МИ ОТГОВОРИ на въпроса:

Защо той като отскоро назначен Министър на вътрешните работи ВЕДНАГА недвусмислено ясно даде да се разбере и да се знае, че ПРОДЪЛЖАВА да прави абсолютно същото, което от Септември 1944 г. до днес са правели всичките предишни министри на вътрешните работи, а именно:

***ТОТАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗВЪРШВАНЕТО на НОВИ зловещи престъпни деяния;

***ПРИКРИВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА престъпна дейност; и

***ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПЪЛНА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА БЕЗОТГОВОРНОСТ за ВСИЧКИТЕ ПРЕДИШНИ И СЕГАШНИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ и за техните, възползували се от облагите от престъпната им дейност институционални и биологични наследници?

На тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно заявявам, че:

***Без да броя т. нар. „ежедневни правонарушения” по поддържането на престъпното функциониране на политическия режим и като преброявам съвсем не всички т. нар. престъпления, а само т. нар. сложно съставни престъпления, съм установил, че извършените такива САМО спрямо мен и семейно и фамилно свързаните с мен лица СА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ;

***Поради това в името и в памет на болките и страданията на мъртвите и на все още живите мой семейно и фамилно близки хора, както и на всичките мой познати или лично непознати съчувствено близки хора, чиито казуси акуратно са посочени от мен пред надлежните институции,

в съответствие и в изпълнение на принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

НЕ САМО СЪМ ПРИЗОВАЛ И ПРИВОЗАВАМ БОЖИЕТО ПРАВОСЪДИЕ като проклиням до пето поколение всички институционално ангажирани престъпни дейци,

включително и тук визирания Министър на вътрешните работи,

НО И НЕ СЪМ СПИРАЛ И НЯМА ДА СПРА

ДА ТЪРСЯ ЗЕМНОТО ЧОВЕШКО ПРАВОСЪДИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ (ЗА) ВСИЧКИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ПЕРСОНАЛНО ВЪЗПОЛЗУВАЛИ СЕ ОТ ОБЛАГИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

ІІІ.

В частност, по тук визираният АКТУАЛЕН казус се позовавам на

вече имащият статус на ноторна известност

факт, че

в изпълнение на ПРАВИТЕЛСТВЕНО ВЪЗЛОЖЕНО на специалните държавни служби и на службите на МВР СТРОГО СЕКРЕТНО ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ относно ПОДГОТОВКАТА И ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО на

НОВА РЕПРЕСИВНА ДИКТАТУРНА ВЪЛНА СРЕЩУ ВСИЧКИ,

И НАЙ-ВЕЧЕ СРЕЩУ ХОРАТА С ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО,

само в София

само през месеците Май, Юни, Юли, Август и Септември

чрез абсолютно нелегитимни телефонни „покани”,

писмени абсолютно нелегитимни призовки за разпит като „свидетели” или „обвиняеми”

са били „привикани” в сградите на МВР

повече от 28 000 (двадесе и осем хиляди) души,

на които ДИРЕКТНО ИЛИ КОНКЛУДЕНТНО ПРЕДЕЛНО ЯСНО е било дадено да „разберат” или „проумеят”,

че след прецизно наблюдение на техното публично поведение и изразявано критично мнение срещу официалните дейци на политическия режим и държавната власт

те са „придобили статуса” на извършители на недопустима престъпна дейност срещу легитимната държавна власт,

при което от тех е било искано писмено да декларират

ИЛИ съжаление и разкаяние,

ИЛИ готовност да бъдат изправени пред Правосъдието за отговорност за извършената зластна дейност срещу демокрацията в България.

Обръщам внимание на обстоятелството, че за факта на съществуването и провеждането на такава ПРЕСТЪПНА Правителствена и НадПравителствена Олигархично-Мафиотска СТРАТЕГИЯ И ПРАКТИКА още преди един месец изрично и ясно съм декларирал моето т. нар.

Публично изявление на Янко Н. Янков (07) 23 Септември 2017 г.

http://iankov.blogspot.bg/2017/09/07-23-2017.html

http://iankoiankov.blogspot.bg/#!/2017/09/07-23-2017.html

ІV.

Настоявам да ДА ПОЛУЧА официалното становище на тук визираният Министър на вътрешните работи.

24 Октомври 2017 г. Янко Н. Янков

Репресивният апарат на ГЕРБ мачка умните и грамотните хора, но въпросът е този репресивен апарат те от кого го наследиха ?

Има ли договореност между службите – службите стари и нови, чужди и наши ?

Екипът на Blife.eu Ви благодари за доверието с молба към Вас споделяйте публикациите ни истината има право да бъде чута.Благодарим Ви!

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Loading...

loading...


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.